På denne nettsiden kan du finne tips og råd om din byggesak

I utgangspunktet er byggesak et komplekst fagområde med mange bestemmelser som overlapper hverandre.

Vi har prøvd å gjøre byggesaken lettere å forstå ved å presentere små artikler om forskjellige emner innenfor byggesak.
I tillegg finner du linker til gjeldende regelverk, samt en beskrivelse av enkelte prosjekteringsområder du vil møte på i din byggesak.