Ansvarsrett i byggesak

Det offentligrettslige forholdet til ansvarsrett (ansvarsrettsystemet) i byggesaker har vært gjennom store endringer de senere årene. Da dette er et veldig komplekst område, har vi valgt å forklare dette på en forenklet måte.

Regelverket rundt ansvarssystemet kan til tider virke komplisert og strengt, men formålet med regelverket er å sikre gode og sikre bygg.

Erklæring av ansvarsrett

Man søker ikke lenger om ansvarsrett i byggesaken, men man erklærer ansvarsrett. Dette betyr at man (under forutsetning av at man har nødvendig kompetanse i form av utdannelse og relevant praksis) erklærer at man tar det offentligrettslige ansvar for de oppgitte fagområdene. Kompetansekravene (formell utdannelse samt antall år praksis innenfor samme fagområde og tiltaksklasse) for hvert enkelt fagområde er listet opp i byggesaksforskriften. Krav til utdanningsnivå og praksistid avhenger av tiltaksklasse og funksjon. Kravene øker med høyere tiltaksklasse.

Tiltaksklasser

Det som avgjør valg av tiltaksklasse er tiltakets kompleksitet og vanskelighetsgrad, i tillegg til hvor store konsekvenser en brann vil ha på helse, miljø og sikkerhet.

 • Tiltaksklasse 1 benyttes dersom tiltaket har liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, og der mangler eller feil fører til mindre konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.
 • Tiltaksklasse 2 omfatter enten:
  • Tiltak som har liten kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til middels til store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet, eller…
  • Tiltak som har middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til små til middels konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet.
 • Tiltaksklasse 3 omfatter enten:
  • Tiltak som har middels kompleksitet og vanskelighetsgrad, men der mangler eller feil kan føre til store konsekvenser for helse, miljø og sikkerhet, eller…
  • Tiltak som har stor kompleksitet og vanskelighetsgrad.

Krav til utdanning og praksis

Kravene for søker-, prosjekterings- og kontrollfunksjonene er høyere enn for utførende. Utdanningsnivåene følger av byggesaksforskriften (se tabell nedenfor).

Oversikt over ansvarsrettsklasser

Dersom man på den annen side ikke har tilstekkelig med utdannelse eller tilstrekkelig praksis, så kan man ikke erklære ansvarsrett i byggesaken. Regelverket er strammet kraftig inn.

Eksempel: For å kunne erklære ansvar som prosjekterende for konstruksjonssikkerhet – tømrerarbeider i tiltaksklasse 2, så krever byggesaksforskriften at du har minimum utdannelse som høgskoleingeniør/bachelor med minimum 6 års praksis med prosjektering av konstruksjonssikkerhet – tømrerarbeider i tiltaksklasse 2. Dersom du for eksempel har utdannelse som høgskoleingeniør/bachelor, men med bare 5 års relevant praksis, så kan du ikke erklære ansvarsrett for dette fagområdet i byggesaken.

Foretak som ikke oppfyller kravene som følger av byggesaksforskriften kan i enkelte tilfeller, etter søknad, godkjennes av kommunen og få ansvarsrett etter § 11-4 sjette ledd. Dette gjelder kun tiltaksklasse 1 og kun innenfor enkelte funksjoner. Det er opp til kommunen om de vil innvilge en slik søknad.

Hva vi kan hjelpe deg med: – Vi kan fylle ut alle ansvarspapirer tilhørende din byggesak, eller til din bredrift, for erklæring av ansvarsrett. – Vi kan hjelpe deg med å vurdere din kompetanse, samt være behjelpelig med dokumentasjon i forbindelse med å søke kommunen om ansvarsrett dersom du/dere mangler formell utdannelse eller praksis. NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til ansvarsrettsøknader.

Vi på Byggesakskontoret AS kan hjelpe deg med byggesøknaden og/eller ansvarsrettsdokumenter.

Har du spørsmål, eller trenger du hjelp – chat med oss eller send en e-post til post@brannkonsult.no, eller ring oss i dag for en hyggelig prat på 41 38 34 98.

Les mer om innholdet i en: