Brannalarmanlegg

Automatisk brannalarmanleggEt brannalarmanlegg er et elektrisk anlegg som skal oppdage og varsle om branntilløp og røykutvikling. Anlegget har en sentral hvor forskjellige sløyfer av detektorer er tilkoblet. Brannalarmanleggsentralen og sløyfene jobber sammen slik at:

  1. Brann/røyk oppdages og lokaliseres, og at…
  2. Beboere og eventuelt alarmsentral varsles. I tillegg vil sentralen kunne…
  3. Lukke branndører, samt…
  4. Endre ventilasjonsoppsett.

Sentralen har innebygde batterier som back-up i tilfelle strømavbrudd.

Les mer om brannprosjektering.