Brannslokkere

Håndslokkere og brannslangerDet finnes en rekke typer brannslokkere. Brannslokkere omfatter i utgangspunktet kun håndslokkere, men vi tar også med brannposter (brannslange). Det finnes en rekke forskjellige håndslokkere;

Pulverslokkere

Pulverapparater fylt med ABC-pulver er den mest allsidige håndslokkeren på markedet. Apparatet har mange bruksområder. og er foretrukket i boliger, biler og båter. Bokstavene ABC står for A – brann i porøse materialer som tre, tekstiler, papir osv, B – brann i væsker og oljer, og C – gass.

Skumslokkere

Skumapparater kan slokke AB-branner og brukes som regel på kontorer, verksteder, fabrikker, offentlige bygninger, låver og boliger. En av fordelen ved skumslokkere er at det er relativt enkelt å gjøre rent etter en brannslokking, i motsetning til pulverapparater.

CO2-slokkere

CO2-slokkere er beregnet for slokking av brann i væsker, gasser og elektrisk utstyr. Da dette er et rent slokkemiddel, er dette spesielt godt egnet på kjøkken, laboratorier, elektrisk utstyr, datamaskiner osv. CO2- slokkere holder oksygenet borte fra brannen, og brannen kveles som en følge av mangel på oksygen. CO2-slokkere er ikke særlig miljøvennlige.

Miljøslokkere

Brannslanger - brannposter

Miljøapparater er godt egnet til A-branner. Innholdet består hovedsaklig av vann med innslag av enkelte andre komponenter. Innholdet i slokkeren er ikke skadelig for mennesker og dyr.

Brannposter / brannslanger

Brannposter/brannslanger benyttes der man risikerer A-branner, og der hvor det er behov for mye slokkemiddel. Brannposter benyttes på hoteller, lager, kontor, skoler, sykehus, skoler, offentlige bygninger, garasjer og industri. Brannslanger spesialtilpasses til den aktuelle bygningen med tanke på antall meter slange.

Dette var kun en liten innføring i brannslokkere. Har du spørsmål, eller trenger du hjelp til brannprosjekteringkontakt oss her eller send en e-post til post@brannkonsult.no.

Les mer om brannsikring.