Byggesøknad – støttemur

Enkelte støttemurer er unntatt søknadsplikt, mens andre støttemurer må omsøkes.

Mindre støttemur unntatt søknadsplikt

Følgende forutsetninger gjelder for om støttemuren kan unntas søknadsplikt:

 • Forstøtningsmurer som ligger minst 1,0 meter fra nabogrensen, kan være inntil 1,0 m høy uten at man må sende byggesøknad til kommunen.
 • Ligger støttemuren minst 4,0 meter fra nabogrensen, kan den være inntil 1,5 meter.
 • Muren må ikke hindre sikten mot veien.

Dersom ett at disse punktene ikke er oppfylt, vil støttemuren være søknadspliktig. Med andre ord;

 • Dersom støttemuren er 1,6 meter høy, vil den være søknadspliktig med krav til ansvarsretter.
 • Dersom støttemuren er høyere enn 1,0 meter og nærmere nabogrense enn 1,0 meter, vil støttemuren være avhengig av dispensasjon (unntak) fra plan- og bygningslovens avstandsbestemmelser.
 • Dersom støttemuren er 1,5 meter eller høyere og nærmere nabogrense enn 4,0 meter, vil støttemuren være avhengig av dispensasjon (unntak) fra plan- og bygningslovens avstandsbestemmelser.

Byggesøknad støttemur

En byggesøknad støttemur må som minimum inneholde følgende vedlegg:

 • Søknad om tillatelse til tiltak med ansvarsretter
 • Eventuelle dispensasjonssøknader
 • Gjenpart av nabovarsling
 • Eventuelle nabomerknader samt kommentarer til disse
 • Situasjonsplan som viser støttemurens plassering
 • «Fasade»-tegninger av støttemuren
 • Plantegninger
 • Snittegninger som viser støttemurens forankring
 • Redegjørelser/kart
 • Uttalelse fra annen offentlig myndighet

NB! Vi gjør oppmerksom på at kommunen som tilsynsmyndighet til enhver tid kan forlange ytterligere tilleggsinformasjon til søknaden.

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad støttemur.

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 41 38 34 98.

Les mer om byggesøknad for nybygg, tilbygg eller påbygg ved å klikke på linkene.