Geoteknikk

Geoteknisk prosjektering kalles enkelte ganger for prosjektering av grunnarbeider.

Fagområdet geoteknikk omfatter:

  • Grunnundersøkelser
  • Kartlegging av grunnforhold med hensyn til forurensing
  • Utarbeide grunndata for fundamentering
  • Sikringstiltak for bygg, anlegg eller konstruksjon.

På bakgrunn av foreliggende grunndata, skal det stipuleres risiko ved grunnforhold, beregnes bæreevne, stabilitet og setninger, samt forslag til fundamentering.

Ved påvist dårlige grunnforhold omfatter oppgaven utarbeidelse av eventuelt konsept for utbedring av bæreevne og stabilitet, samt sikringstiltak på byggeplassen og område utenfor.

Ved påvist forurensing i grunnen skal det i henhold til forurensningsforskriften utarbeides tiltaksplan for terrenginngrepet.

Dette var kun en liten innføring i prosjektering av geoteknikk. Har du spørsmål, eller trenger du hjelp til prosjektering av geoteknikk – ta kontakt!