Konstruksjonssikkerhet

KonstruksjonssikkerhetI byggesaker er det et eget fagområdet som heter konstruksjonssikkerhet. Navnet på fagområdet er ikke selvforklarende, så vil kort redegjøre for hva dette innebærer.

Alt som skal bygges må være sikkert, slik at liv og helse til personer og dyr ivaretas. Av den grunn må bærende konstruksjoner dimensjoneres slik at de ikke gir etter ved belastning. Slik planlegging eller dimensjonering kalles prosjektering.

Vi kan dele fagområdet konstruksjonssikkerhet opp i følgende deler:

  • Betongarbeider (for eksempel såle/grunnmur, betongsøyler og betongbjelker inkludert armering)
  • Trearbeider (for eksempel stenderverk, etasjeskillere, tak- konstruksjoner, tresøyler og trebjelker)
  • Stålarbeider (for eksempel stålsøyler og ståldragere).

Det er viktig at alle disse delene av konstrusksjonene er nøyaktig beregnet og kalkulert.

Hva vi leverer:

  • Konstruksjonssikkerhet – Betongarbeider
  • Konstrusksjonssikkerhet – Trearbeider
  • Konstruksjonssikkerhet – Stålarbeider.
  • Vi erklærer ansvarsrett innenfor vårt fagområde.

Vi har lang erfaring innenfor dette fagområdet, og vi kan hjelpe deg med prosjektering.

Kontakt oss for et pristilbud på prosjektering av konstruksjonssikkerhet.

Vi hjelper deg med prosjektering av din bygning!  

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 21 01 89 79.

Les om brannsikring forklart på en enkel måte.