Landskapsutforming

I byggesaker er det et eget fagområdet som heter utearealer og landskapsutforming.

Prosjektering av utearealer og landskapsutforming skal ta hensyn til egnethet og funksjon, slik at god kvalitet oppnås i forhold til universell utforming, sikkerhet og innvirkning på ytre miljø, herunder overvann.

Prosjektering av overvann i denne sammenheng omfatter å lede vann fra overflater ned til grøfter, vassdrag, eventuelt sluk o.l eller til lokal infiltrasjon i vegetasjonsdekket og i grunnen.

Fagområdet omfatter ikke geoteknisk prosjektering og konstruksjonssikkerhet.

Eksempler på tiltak innen dette ansvarsområdet:

  • Prosjektering av utearealer, herunder veg og parkeringsplasser for både grupper av småhus eller hytter og for store bolig- og feltutbygginger samt håndtering av overvann.
  • Prosjektering av utearealer for både mindre lekeplasser og store aktivitetsparker og lekeplasser.
  • Store grøfter, avfallsdeponier, masseuttak og oppfylling.

Vi har lang erfaring innenfor dette fagområdet, og vi kan hjelpe deg med prosjektering av utearealer og landskapsutforming.

Kontakt oss for et pristilbud på prosjektering av utearealer og landskapsutforming.