Nabovarsel – tips og råd

NabovarselI forbindelse med søknadspliktige arbeider, så skal naboer varsles skriftlig om hva det søkes om. Nedenfor vil vi kort forklare hvordan man går frem for å varsle naboene ved bruk av nabovarsel.

Hvorfor nabovarsel

Bakgrunnen for bestemmelsen om nabovarsling er at alle naboer og gjenboere (i tillegg til andre som blir berørt), er at de skal få anledning til å vurdere om deres interesser blir ivaretatt i forbindelse med det omsøkte tiltaket.

Innhold i nabovarselet

Innholdet i nabovarselet skal være så godt beskrevet og detaljert slik at deres interesser lett kan vurderes. I praksis betyr det at nabovarselet må inneholde de samme kart og tegninger, i tillegg til beskrivelser og dispensasjonssøknader, som kommunen mottar i byggesøknaden.

Tips for nabovarsel: Erfaring viser at jo mer informasjon naboen får i nabovarselet, jo mindre sjanse er det for at han protesterer på tiltaket. Hvorfor? Dersom naboen får et utfyllende nabovarsel, så kan han vurdere alle sidene av tiltaket. Dersom noe er uklart, så sender ofte naboene inn merknader i tilfelle deres interesser berøres.

Hvem skal varsles

Alle naboer og gjenboere skal varsles, i tillegg til andre som blir berørt av tiltaket. En nabo er en som du deler eiendomsgrense med, mens en gjenboer er en som bor på andre side av vai, park, bekk o.l. Kommunen har hjemmel til å be om at ytterligere andre personer varsles. Kommunen kan også frita for varsling av enkelte naboer og gjenboere dersom det er åpenbart at deres interesser ikke berøres av tiltaket.

Hvordan varsle nabo

Nabovarselet skal være skriftlig, og det må foreligge en form for kvittering på at naboene har mottatt varselet. Vanligvis benyttes byggeblankett 5154 som inneholder det meste av informasjonen som naboene skal ha. I tillegg legges kart, tegninger og eventuelle dispensasjonssøknader ved varselet. Andre beskrivelser/redegjørelser bør også vedlegges. Det er ulike måter å varsle på:

  1. Gå rundt til naboene og gi dem ett komplett printet sett av tegninger, kart, dispensasjonssøknader og beskrivelser. Naboene signerer på kvitteringsskjema 5156 at varselet er mottatt. Det er også mulighet for at naboer krysser av for at de samtykker i tiltaket.
  2. Sende nabovarselet med vedlegg som en rekommandert postsending. Posten vil da kvittere på kvitteringsskjema 5156 om at varselet er sendt (anbefales).
  3. Sende nabovarsel per e-post. Naboen må spesifikt svare tilbake at nabovarselet er mottatt. Automatisk svar på e-post er ikke godkjent som kvittering.

Vi hjelper deg gjerne med din byggesøknad, samt nabovarsling av denne.

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 41 38 34 98.

Les mer om byggesøknad for nybygg, tilbygg eller påbygg ved å klikke på linkene.