Oppmålingsteknisk prosjektering

Oppmåling

I forbindelse med kommunens saksbehandling så skal kommunen alltid godkjenne plassering av konstruksjonen eller bygget du søker om.

Nøyaktigheten på plasseringen avhenger av hva det søkes om.

  • Enkelte ganger er kommunen fornøyd når konstruksjonen eller bygningen det søkes om er målsatt i forhold til 3 fastpunkter.
 • Andre ganger vil kommunen at alle hjørnene av konstruksjonen eller bygningen skal koordinatfestes. Nøyaktigheten på koordinatene (antall desimaler) varierer også med tanke på konsekvenser ved en eventuell unøyaktig plassering.

Når vi snakker om oppmålingsteknisk prosjektering mener vi plassering i forhold til bredde, dybde og høyde. Høyde dreier seg ikke om selve bygningens høyde i forhold til seg selv, men bygningens høyde i forhold til terrenget og øvrige bygninger.

Hva vi leverer innen oppmålingsteknisk prosjektering:

 •  Plassering av tiltaket inntegnet på situasjonskart med alle nødvendige mål
  •  mål på alle bygningens sider,
  •  avstand til nabogrenser, bygninger, senter veg, jernbane, sjø- og vassdrag, regulerte byggegrenser og
   byggelinjer, m.m.
 •  Inntegnede terrenglinjer på alle husets fasadetegninger med både eksisterende og fremtidig terrenglinjer.
 •  Vi erklærer ansvarsrett i prosjektet

Vi har lang erfaring innenfor dette fagområdet, og vi kan hjelpe deg med oppmålingsteknisk prosjektering.

Vi tar gjerne ansvaret for prosjektering av plassering (oppmålingsteknisk prosjektering).

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 21 01 89 79.

Les om brannprosjektering.