Sprinkleranlegg

Sprinkleranlegg - automatisk slokkeanleggEt sprinkleranlegg er et rørsystem som skal kunne slokke brann eller branntilløp automatisk. Sprinkleranlegget består av rør som fører vann fram til sprinklerhoder som er plassert rundt om i bygningen. Ved branntilløp vil varmen fra flammene utløse/smelte plomberingen på sprinklerhodet (sprinklerampullen), og sprinklerhodet vil sprute ut vann der hvor brannen starter. Det er kun det sprinklerhodet som utsettes for varme som spruter vann. Vannet som sprutes ut vil virke kjølende på flammene, og branntilløpet vil i de fleste tilfeller stoppes.

Forskjellige typer sprinkleranlegg

Det finnes en rekke typer sprinklersystemer, men den vanligste formen er våtanlegg. Vannet står under trykk helt fremme i sprinklerhodene, og vil kunne begynne å slokke straks plomberingen (sprinklerampullen) utløses.

Temperatur for innkobling av sprinkleranlegget

Temperaturen som skal til for at sprinkleranlegget skal utløses avhenger av sprinklerampullen; noen ampuller utløses allerede ved 57 grader celsius, mens andre utløses ikke før ved opptil 182 grader celsius. ampullene har fargekoder som viser utløsningstiden (smeltetemperaturen): Orange – 57grader, Rød – 68grader, Gul – 79grader, grønn – 93grader, blå – 141grader og lilla – 182grader (se bilde til høyre).

Sprinklerhodene er som oftest er montert i taket, men de kan også monteres på vegger, fasader, over himling med mer.

Vannforsyning til sprinkleranlegg

Vannforsyningen til rør og sprinklerhoder reguleres av en ventil. Denne ventilen er laget slik at den gir en fysisk alarm ved hjelp av ringende klokker. Man kan også koble til elektroniske alarmer som gir brannalarm internt eller direkte til brannvesenet.

Les mer om brannsikring eller brannprosjektering.