Uavhengig kontroll

I enkelte byggesaker er det obligatorisk krav om uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse. Det er ikke hele byggesaken som blir kontrollert, men enkelte utsatte områder. Disse fagområdene er:

  • Fuktsikring ved etablering av bad i boliger
  • Lufttetthet i nye boliger
  • Bygningsfysikk i tiltaksklasse 2 og 3
  • Konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 2 og 3
  • Geoteknikk i tiltaksklasse 2 og 3
  • Brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 og 3.

I forskriften er kontrollområdene ytterligere spesifisert i forhold til lovens krav om at ”viktige og kritiske” områder skal kontrolleres. Det er lagt vekt på å finne kontrollpunkter innenfor kontrollområdene som skal være målbare og som sier noe om kvaliteten på tiltaket i sin helhet. Kontrollen omfatter ikke bare fysiske kontrollpunkter, men at det foreligger tilstrekkelig prosjektering og produksjonsunderlag, og at dette er fulgt i utførelsen.

Dersom kommunen ønsker ytterligere kontroll, f. eks. av detaljprosjektering eller utførelse av brannsikkerhet, har den anledning til å kreve det i det enkelte tiltak.

I og med at det skal være uavhengig kontroll, så tilbyr vi ikke denne tjenesten. Vi som prosjekterende kan heller ikke anbefale firmaer til denne oppgaven nettopp på grunn av at prosjekterende og kontrollerende skal være to helt adskilte firmaer.

Søk gjerne på Google.no etter uavhengig kontroll i Norge, så kommer det opp en rekke firmaer som tilbyr denne tjenesten.