Arkitekttjenester – tegnetjenester

Våre arkitekter på Byggesakskontoret AS hjelper deg med alt fra skisseprosjekt til ferdige komplette byggetegningerer både til store og små prosjekter.

ArkitekttjenesterDa vi har solid kompetanse, kan vi være ansvarlig for fagområdet arkitektur i ditt byggeprosjekt. Arkitekter er opplært til å se muligheter der vi andre kun ser problemer.

Fordelene ved å benytte seg av en profesjonell tegner er at man får et bygg som er godt tilpasset ditt behov, samtidig som det hensyntar omgivelsene.

Våre tegnere leverer tegninger av høy kvalitet – nøyaktig, detaljert og kreativt!

I prosjekter med krav til ansvarsretter kan vi være ansvarlig prosjekterende for arkitektur, i tillegg til de fleste andre fagområdene i prosjektet.

Vi kan levere:

  • Fasadetegninger – tegninger av alle fasader i målestokk med inntegnet eksisterende og fremtidig terreng
  • Plantegninger – tegninger av alle berørte plan (u-etg., 1-etg,. 2-etg. osv) i målestokk
  • Snittegninger – tegninger i målestokk som viser romhøyder med mer
  • Arbeidstegninger – detaljerte tegninger som hjelper tømreren eller mureren med detaljer
  • Perspektivtegninger – tegninger av bygningen sett i forhold til nabobebyggelse på begge sidene av bygget
  • Arbeidsbeskrivelser – detaljerte beskrivelser med illustrasjoner for kritiske detaljer i bygget

Kontakt oss for hjelp til tegninger, byggesøknad eller prosjektering! Les mer om arkitektur her.