Tilbygg uten byggesøknad

Et tilbygg er at utvidelsen av en bygning skjer i bredden og/eller lengden slik at arealet på ett eller flere plan økes. Tilbygg føres opp inntil eksisterende yttervegg. Tilbygg er forskjellig fra et påbygg som bygges oppover innenfor eksisterende yttervegger.

Små tilbygg inntil 15m2 er unntatt byggesøknad under følgende forutsetninger:

 • Tilbygget må ikke kommer i konflikt med plankart eller planbestemmelser
 • Tilbygget kan maksimalt ha et bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) på 15m2
 • Tilbygget kan ikke ha rom for beboelse eller varig opphold. Det betyr at tilbygget ikke kan inneholde kjøkken, stue, soverom, våtrom eller andre rom som inngår i boligens hoveddel, slik som entré, gang eller isolert vinterhage. Det kan heller ikke inneholde arbeidsrom som verksted, kontor, atelier, øvingslokale eller publikumsrom.
 • Tilbygget er på maksimalt to etasjer, og ikke må overskride eksisterende plan på den eksisterende bygningen.
 • Tilbygget må være understøttet.
 • Tilbygget må ligge minst 4 meter fra nabogrense.

Dersom ett av disse punktene ikke er oppfylt, må det sendes en byggesøknad til kommunen.

Eksempler på hva tilbygget kan være:

 • Terrasse
 • Åpent overbygget inngangsparti
 • Andre enkle takoverbygg med understøtting
 • Søppelskur
 • Ved- eller sykkelbod

Eksempler på hva du ikke kan bygge etter denne bestemmelsen:

 • Balkong
 • Takterrasse

I slike tilfeller må du søke.

Usikker på om ditt tilbygg kan føres opp som «tilbygg uten byggesøknad»? Vi hjelper deg.

Kontakt oss på post@brannkonsult.no, eller ring oss for en hyggelig prat på 41 38 34 98.

Les mer om byggesøknad for nybygg, tilbygg eller påbygg ved å klikke på linkene.