Byggesakstegninger

HustegningerI forbindelse med byggeprosjekter så trenger man fagmessig utførte  byggesakstegninger. Detaljnivået som kreves varierer fra prosjekt til prosjekt, det samme gjelder hvilke type tegninger man må lage, og hvilken målestokk (størrelse) tegningene er i. Nedenfor har vi laget en oversikt over hvilke typer tegninger som kommunen forlanger i forbindelse med forskjellige byggesøknader.

Byggesakstegninger for nybygg enebolig:

 • Fasadetegninger av alle fasader i målestokk 1:100. Tegningene må i tillegg målsettes. Husk å påsette mål for gesims- og mønehøyde, i tillegg til at eksisterende og nytt terreng må påføres alle fasadene.
 • Plantegninger av alle plan (U-etg., 1-etg, 2-etg. osv) i målestokk 1:100. Tegningene må i tillegg målsettes.
 • Snitt-tegninger av boligen målestokk 1:100 eller 1:50.
 • Kommunen kan i tillegg be om at oppriss innsendes (boligen med nabobebyggelse på begge sidene).
 • Uteoppholdsplan (normalt i målestokk 1:250) som viser parkering, leke- og oppholdsarealer på eiendommen.
 • Situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Fotavtrykket av bygningen må tegnes inn, samt at mål til minimum 3 fastpunkter samt nabogrense på måføres. Avkjørsel og frisiktlinjer må også påføres.

Byggesakstegninger for tilbygg / påbygg:

 • Fasadetegninger av alle fasader i målestokk 1:100. Tegningene må i tillegg målsettes. Husk å påsette mål for gesims- og mønehøyde, i tillegg til at eksisterende og nytt terreng må påføres alle fasadene.
 • Plantegninger av alle plan (U-etg., 1-etg, 2-etg. osv) i målestokk 1:100. Tegningene må i tillegg målsettes.
 • Snitt-tegninger av boligen målestokk 1:100 eller 1:50.
 • Kommunen kan i tillegg be om at oppriss innsendes (boligen med nabobebyggelse på begge sidene).

Byggesakstegninger for garasje:

 • Fasadetegninger av alle fasader i målestokk 1:100. Tegningene må i tillegg målsettes. Husk å påsette mål for gesims- og mønehøyde, i tillegg til at eksisterende og nytt terreng må påføres alle fasadene.
 • Plantegninger av alle plan (1-etg og evt. 2-etg.) i målestokk 1:100. Tegningene må i tillegg målsettes.
 • Snitt-tegninger av garasjen målestokk 1:100 eller 1:50.
 • Situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Fotavtrykket av garasjen eller tilbygget må tegnes inn, samt mål til minimum 3 fastpunkter samt avstand til nabogrense på måføres. Avkjørsel og frisiktlinjer må også påføres. Bruksendring fra tilleggsdel (eks. bod, kjeller) til hoveddel (eks. soverom, stue)
 • Fasadetegninger i målestokk 1:100 hvor vinduer til de arealer som skal bruksendres er målsatt
 • Plantegninger i målestokk 1:100 av de plan som skal bruksendres
 • Snittegninger i målestokk 1:50 eller 1:100 som viser innvendig romhøyde

Byggesakstegninger ved etablering av ny boenhet:

 • Fasadetegninger av aktuelle fasader i målestokk 1:100.
 • Plantegning i målestokk 1:100.
 • Snittegning i målestokk 1:100 hvor takhøyden er målsatt.
 • Uteoppholdsplan (normalt i målestokk 1:250) som viser parkering, leke- oByggesakstegningerg oppholdsarealer på eiendommen.
 • Situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000. Parkering og avkjørsel må påføres.

Tegninger for fradeling:

 • Situasjonsplan i målestokk 1:500 eller 1:1000 hvor tomtedelingslinjens plassering målsettes

Vi hjelper deg gjerne med byggesakstegninger og eventuelt byggesøknad.

Kontakt oss på post@brannkonsult.no for en prisforespørsel, eller ring oss for en hyggelig prat på 41 38 34 98.

Les mer om byggesøknad for nybygg, tilbygg eller påbygg ved å klikke på linkene.

Les mer om arkitekttjenester her.