Bygningsfysikk

De fysiske prosessene som er knyttet til varme-, luft- og fukttransport i en bygning kalles for bygningsfysikk, herunder:

  • Varmeisolering
  • Lufttetthet
  • Fuktsikring
  • Akustikk (ofte skilt ut som eget ansvarsområde)

Formålet til den som prosjekterer bygningsfysikk er å redusere risikoen for byggskader.

Prosjektering av bygningsfysikk

Prosjektering av bygningsfysikk omfatter verifikasjon av ytelser og tekniske løsninger for fagområdene energi, strålingsmiljø, lyd og fukt. Med andre ord dreier dette seg om inneklima, energieffektivitet og fuktsikring inkludert prosjektering av våtrom.

Vi på Byggesakskontoret vil hjelpe deg med å finne de enkle og gode løsningene som ivaretar både myndighetenes krav og dine forventninger til kvaliteten i det ferdige bygget.

Dette var kun en liten innføring i prosjektering av bygningsfysikk av bygninger. Har du spørsmål, eller trenger du hjelp til prosjektering av bygningsfysikk – ta kontakt!